3d Skill Program do zapisywania wyników z zawodów 3D i Field

3d Skill jest do ściągnięcia na Andoida ze sklepu play

Instrukcja użytkowania

Jest już nowa wersja programu 23.12.2015r, są dodatkowe rodzaje zawodów min field(więc nie trzeba samemu wpisywać tabelek) obsługa tak jak w starszej wersji opisanej poniżej

Krok1


Po uruchomieniu aplikacji pojawia się okno w którym musimy określić:
a)       Nazwę Zawodów (Courses) – po kliknięciu pojawia się następne okno, tam 
wybieramy Stwórz Lokalnie (created locally) i oczywiście wpisujemy nazwę naszych zawodów( name of course) oraz miejsce ich rozgrywania (location of course). Następnie zatwierdzamy „ptaszkiem” po prawej stronie na górze. Po zatwierdzeniu powrócimy do wcześniejszego okna i tam wybieramy zawody które stworzyliśmy i znowu potwierdzamy „ptaszkiem”  i przechodzimy do wyboru zawodników z naszej grupy:

b)       Łuczników (Archers) - po kliknięciu pojawia się następne okno, tam wybieramy dodanie zawodników do naszej grupy. Aby to zrobić musimy najpierw  ich stworzyć, klikamy człowieka z +  po prawej stronie na górze, w nowym  oknie wpisujemy nazwisko i imię, płeć oraz mail ( jest to ważne , dzięki temu po skończonych zawodach dostanie on info o swoim wyniku na tegoż maila) , jest jeszcze możliwość przypisania do zawodnika typu zawodów, ale tu nic nie zmieniamy, zrobimy to później. Następnie zatwierdzamy „ptaszkiem” po prawej stronie na górze. Teraz możemy dodać następną osobę powtarzając poprzednie kroki. Gdy już

  stworzymy profile zawodników ze swojej grupy to pojawia się   one w zakładce With e-mail lub Without e-mail   w zależności czy podaliśmy mail przy zawodniku czy nie. Zaznaczamy zawodników z naszej grupy następnie zatwierdzamy „ptaszkiem” po prawej stronie na górze.

WAŻNE: stworzone profile zawodników zostają w pamięci programu, więc warto część profili wprowadzić przed zawodami, ułatwi to nam pracę już na samych zawodach, wtedy zamiast tworzyć nowe profile po prostu zaznaczamy tylko zawodników, którzy pojawiają się nam w zakładce Archers/With e-mail lub Without e-mail 

Krok2

I znowu widzimy okno w którym mamy już Nazwę Zawodów  (Courses)   i  Łuczników (Archers)  ale tym razem mamy też ikonę START, klikamy ją i w następnym oknie wybieramy rodzaj zawodów Domyślnie jest zaznaczone Individual  score of each archer klikamy w to i mamy do wyboru cała gamę zawodów 3D.
Opiszę tylko te  najbardziej popularne w Polsce:
a)       IBO (1A4Z) czyli 1 arrow 4 zone na nasze 1 strzała cztery strefy i punktacja 11,10,8,5,0. Wprowadzanie jest proste, klikamy danego zawodnika a następnie ilość pkt które ustrzelił

b)       Fied Round (3A3Z) nie sugerować się nazwą :) Jest to popularne 3d wg zasad 3d IFAA. W tej kategorii strzelamy do 3 strzał i punktacja punktacja wygląda następująco
1A-20,18,16

2A-14,12,10

3A-8,6,4
Wprowadzanie jest intuicyjne, najpierw wybieramy którą strzałą trafił zawodnik a następnie w którą strefę, lub jeśli nie trafił wybieramy X

c)       Można też stworzyć swoją punktację np. do Fielda (3A6Z) opiszę to dalej

((nazwy zawodów już nie zmieniamy)


Krok3

Jak już wybraliśmy rodzaj zawodów pojawia się okno z pierwszym celem i zawodnikami których wybraliśmy w poprzednich krokach, klikamy zawodnika i wpisujemy pkt które zdobył. Następnie powtarzamy to  z każdym następnym zawodnikiem, gdy zrobimy to już ze wszystkimi zawodnikami z grupy to zatwierdzamy „strzałką” nad „Archers” po prawej stronie na górze. Po zatwierdzeniu przechodzimy do następnego celu i powtarzamy wszystkie czynności od nowa. Nie ma ograniczenia ilości celów, po prostu po ostatnim celu np. 28 zatwierdzamy „ptaszkiem” po prawej stronie na górze. Wyskakuje okno Finish potwierdzamy. Zobaczymy wtedy okno z podsumowaniem wyników wszystkich zawodników z grupy. I to już prawie koniec, przechodzimy do ostatniego kroku:

Krok4

Teraz widząc podsumowanie zawodów możemy je wysłać do zawodników i do organizatora zawodów. Klikamy „podwójną strzałkę” na górze po prawej stronie i wybieramy opcję wyślij wyniki mailem „Send result e-mail” klikamy OK i przechodzimy do okna wyboru jak wysłać, wybieramy Gmaila lub Pocztę i wysyłamy ( z automatu do zawodników do których mieliśmy przypisane maile) ręcznie dodajemy maila organizatora i klikamy wyślij

I to już koniec :) Wyniki zostają oczywiście w pamięci telefonu, jak je zobaczyć? Do tego dojdziecie już sami :)

Wskazówka: W trakcie zawodów przy dowolnym celu możemy zakończyć zawody/zapisać wyniki. Aby wznowić wpisywanie następnych celów klikamy zakładkę Event history wybieramy nasze zawody. Następnie klikamy „trzy kropki” na gorze po prawej stronie, wybieramy opcję „Reopen event” potwierdzamy YES , a następnie dalej wprowadzamy wynik z następnych celów. Tą opcję proponuje najpierw poćwiczyć w domu.

Jak stworzyć zawody i punktację do Fielda?
Po włączeniu aplikacji nie wybieramy nazwy zawodów czy zawodników, tylko „kulkę” z nazwą programu po lewej stronie na górze, potem wybieramy zakładkę Arrow score, następnie znak + (góra prawa strona)
a)       wpisujemy nazwę tworzonych zawodów/punktacji (np. Field 3A6Z) i zaznaczamy wszystkie możliwe puste „kwadraciki”
b)       teraz musimy stworzyć punktację do Fielda klikamy „new zone” i podajemy nazwę ( w naszym wypadku 6pkt) klikamy znowu „new zone” i wprowadzamy następną nazwę 5pkt itd. aż do 1pkt

c)       jak już stworzyliśmy swoje strefy to nadajemy im punktację. Pierwszy wers od góry po lewej stronie- wybieramy stworzoną chwilę wcześniej strefę 6pkt  następnie pod Ar.1-3 (arrow od 1 do 3)  wpisujemy punktację tej strefy czyli 6. Powtarzamy to w następnych pozycjach zmieniając strefę i punktację czyli 5,4,3,2,1   Zera nie pisuje się.
Kiedy już wszystko zrobimy klikamy gotowe i zatwierdzamy „ptaszkiem” po prawej stronie na górze.
Teraz mamy już stworzoną punktację do zawodów typu field. Możemy ją wybrać w Kroku 3c

No to się rozpisałem :) Mam nadzieję że wytłumaczyłem wszystko łopatologicznie i że każdy z Was da  radę poprawnie obsługiwać program i wykorzystać go do podlicznia punktów np. na zawodach w Majdach :)

ps. Można też zalogować się zalogować do programu na stałe, i tworzyć przez niego rejestrację do zawodów, ale to już dla zainteresowanych klubów Ta opcja jednak od 2016r będzie płatna, ile? Trzeba sprawdzać na stronie.

 

 

Sunday the 26th. Warmińska Grupa Łucznicza