III Terenowe Zawody Łucznicze Field w Majdach 26.04.2014r

Komunikat organizacyjny

III Terenowe Zawody Łucznicze  Field w Majdach 26.04.2014r

 

1.     Organizator:
-       Warmińska Grupa Łucznicza  koordynator: Robert Klawikowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 693639764
-          Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10,  11-034 Stawiguda
-       Akademicki Klub Łuczniczy, koordynator:  Tomasz Paczkowski
-        Sołtys i Rada Sołecka wsi Majdy
2.     Termin:  26.04.2014r
3.     Miejsce:
-       Majdy pod Olsztynem

Pokaż Jurek na większej mapie
4.     Cel zawodów:

-       Integracja środowiska łuczniczego na Warmii i Mazurach
-       Popularyzacja łucznictwa,
-       zachęcenie młodzieży aby uprawiać łucznictwo w Olsztynie
-       ocena poziomu postępów treningowych
5.     Rodzaj zawodów:
-       Zawody tylu FIELD, 3 strzały X 12 celów na nieokreślonych dystansach
6.     Uczestnictwo:
-       Zawodnicy zrzeszeni w klubach, zawodnicy nie zrzeszeni  oraz wszystkie osoby zainteresowane łucznictwem
7.     Kategorie sprzętowe:
-       Łuk klasyczny       
-       Łuk bloczkowy HU
-       Łuk bloczkowy CU
-       Łuk tradycyjny TR-RB/LB, PB-HB
8.     Kategorie wiekowe:
-       Dzieci do 14 Lat
-       Młodzież 14-18 lat
-       Dorośli  powyżej 18lat
9.     Program zawodów:
01.03.2014r Sobota
godz. 8:30-9:30 rejestracja zawodników oraz tory otwarte
godz. 9:30-10:00 losowanie grup
godz. 10:00-14:00 rozgrywka
godz. 14:00-15:00 ciepły posiłek dla zawodników + kiełbaska przy ognisku
godz. 15:00 uroczystość zakończenia zawodów. Wręczenie  medali, dyplomów oraz drobnych upominków
10.     Zgłoszenia:
Formularz rejestracji do zawodów  KLIKNIJ TU 
Zgłoszenia należy dokonać nie później niż do dnia 23.04.2014r W razie pytań pisać na adres  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W tytule maila : „FIELD MAJDY”
11.   Nagrody i wyróżnienia:
-       Za miejsca I-III medale i  dyplomy
12.   Opłaty startowe:
-       Płatne gotówką w dniu zawodów 30PLN. Osoby które wcześniej nie potwierdziły chęci udziału w zawodach dodatkowo + 10PLN
13.   Inne:
-       Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach wyłącznie za zgodą i w towarzystwie opiekuna
-       Jeśli w danej kategorii startuje mniej niż 3 osoby, to nagrody  nie będą przyznawane, i/lub osoby te zostaną przypisane do innej kategorii
-       Zawodnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie
-       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, pozostawione na terenie zawodów
-       Istnieje możliwość startowania w kategoriach innych niż wymienione w komunikacie organizacyjnym, o ile ilość osób w nowej kategorii będzie nie mniejsza niż trzy i zostanie to zgłoszone do organizatora na minimum 5 dni przed zawodami
-       w przypadku małej frekwencji będzie zmniejszona ilość kategorii
-       po skończonych zawodach ognisko i kiełbaska
14.   Noclegi:
-       Jest możliwość zamówienia noclegu , informacja  tel: 693639764, www.wczasy.qi.pl
15.   Regulamin  zawodów,
-      
Podczas zawodów uczestnicy przejdą dwukrotnie trasę o długości do 3km na której rozstawionych będzie 12 celów (tarcz Field).
-       Zawodnicy będą wyruszać na trasę w grupach, które  rozpoczną strzelanie na różnych stanowiskach
-       Na każdym kolejnym stanowisku łucznicy z każdej grupy oddają po 3 strzały każdy. Wszystkie cele są ustawione na dystansie nieznanym dla zawodników.
-       Każde stanowisko strzeleckie jest oznakowane tabliczką z numerem.
Po oddaniu strzałów do danego celu cała grupa wspólnie podlicza uzyskane przez każdego z zawodników punkty, które następnie zapisywane są na karcie punktowej (każdy zawodnik będzie miał własną kartę)
-       Po przejściu całej trasy, zawodnicy zdają karty punktowe sędziemu, który podsumuje wyniki.
-       Nie zalicza się trafień w przypadku, gdy strzała odbiła się bądź przeszła przez cel. W przypadku oddania większej ilości strzałów, zawodnikowi odejmuje się punkty za najlepiej punktowany strzał.
-       Obowiązuje zakaz oddawania dodatkowych  strzałów w sytuacji, w której po podejściu do maty (lub innego celu) okaże się, że zawodnik oddał mniejszą liczbę strzałów, aniżeli przewidziano to w danej konkurencji.
-       Trafienia na linii będą liczone na korzyść zawodnika.
-       W związku z przechodzeniem trasy dwukrotnie i strzelaniem na nieoznaczonych dystansach zawodnicy  nie mogą w żaden sposób opisywać odległości na jakich strzelają przy żadnym z  celów. Takie praktyki są niedozwolone a każdy z zawodników ma obowiązek zgłoszenia takiego zdarzenia organizatorowi lub sędziemu głównemu.
-       Osoba zapisująca odległości przy którymkolwiek  z celów nie będzie klasyfikowana w zawodach a jej wynik będzie unieważniony i nie będzie podany do wiadomości
-       Sędziowie będą również zawodnikami. Ich punkty zliczane będą w obecności zawodników z danej grupy.
-       Strzelanie będzie odbywać się do tarcz Field o wymiarach fi 20,40,60,80cm
-       Punktacja od 0pkt do 6pkt gdzie 0pkt to strzał poza tarczą, następnie zgodnie z punktacją tarcz Fieldowskich 1-6pkt
-       Zawodnicy dostaną oficjalne karty do zapisywania wyników na początku turnieju. Wszystkie informacje na karcie wyników muszą być precyzyjnie i czytelnie wypełnione. Punkty wpisuje i zlicza przewodnik lub lider grupy. Metryczki mają być podpisane co najmniej przez dwie osoby z grupy. Sędzia główny będzie sprawdzał zgodność  wyników na metryczkach tylko wyrywkowo pod względem arytmetycznym, metryczki z błędami arytmetycznymi nie będą uwzględniane przy końcowej klasyfikacji -       Strzały wyciągnięte z celu przed zapisaniem wyników będą liczone jako zero.  W przypadku pomyłki we wpisaniu punktów w karcie, poprawka musi być naniesiona natychmiast a lider grupy musi podpisać naniesione poprawki
-       Po dotarciu grupy do celu zawodnicy mają 1 minutę, aby ocenić
dystans do celu. Po upłynięciu czasu zawodnicy muszą udać się na oznaczone stanowisko i w ciągu 90 sek. pierwszy zawodnik musi oddać strzał. Na każdym stanowisku zawodnicy strzelają w innej kolejności. Dzieci strzelają na końcu. Każdy zawodnik ma 90 sek. na oddanie swoich strzałów. Zawodnicy pozostają na stanowisku do czasu, aż ostatni odda swój strzał.
-       Każdy cel będzie miał wyznaczone za pomocą kolorowych palików stanowiska strzeleckie:
- palik koloru czerwonego – łuki bloczkowe i klasyczne dorośli
- palik koloru niebieskiego – łuki klasyczne młodzież i łuki tradycyjne dorośli
- palik żółty – dzieci
-       W czasie strzału łucznik musi dotykać palika dowolną częścią swojego ciała, np. nogą. Tylko jeden łucznik może strzelać w danym czasie ze stanowiska strzeleckiego.
-       Strzelanie próbne i naciąganie łuku bez strzały i skierowanie go na cel w trakcie turnieju jest zabronione.
-       Wszystkie strzały powinny pozostać w celu do chwili zapisania wyników. Jeżeli jest niepewna sytuacja punktowa, spór powinien rozstrzygnąć sędzia, a strzały do tego momentu nie mogą być wyciągane z celu.
-       W razie wątpliwości kwestie sporne będą rozstrzygane przez sędziów prowadzących a w przypadku braku konsensusu w następnej kolejności przez organizatorów.
-      
Wszyscy łucznicy oraz osoby towarzyszące muszą stosować się do poleceń trenera lub osoby prowadzącej strzelanie lub sędziego.
-       Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje tylko organizatorowi lub sędziemu głównemu
16.   Zasady bezpieczeństwa:
-      
Wszyscy uczestnicy turnieju, organizatorzy, zawodnicy i osoby towarzyszące, odpowiadają za bezpieczeństwo własne i zobowiązują się nie stwarzać okoliczności mogących w czasie turnieju zagrozić bezpieczeństwu ludzi i zwierząt znajdujących się na jego terenie
-       Wstęp za linię strzelań podczas turnieju mają jedynie osoby strzelające oraz sędziowie.
-       Osoby towarzyszące, nie biorące czynnego udziału w zawodach mają zakaz wstępu za linię strzeleń
-       Strzelanie i podchodzenie do mat łuczniczych (lub innych celów) odbywa się na wyraźny znak sędziego.
-       Na ścieżkach i miejscach strzelań obowiązuje zakaz strzelania w górę i nie w osi mat łuczniczych (ew. innych celów), na skos i w poprzek.
Zakaz strzelania jeżeli na linii strzału, przy matach łuczniczych (bądź przy innych celach) i za nimi znajdują się inne osoby, zakaz przechodzenia w poprzek linii strzału. Zakaz podchodzenia do mat łuczniczych (bądź do innych celów) podczas gdy inne osoby jeszcze nie ukończyły strzelania.
-       Zakaz wpuszczania na tory łucznicze/ścieżkę łuczniczą małoletnich dzieci bez ścisłego nadzoru opiekunów, zakaz wstępu osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających oraz zakaz ich spożywania i używania.
-       Strzały należy wyjmować z mat ew. z innych celów ze szczególną ostrożnością i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób.
-       Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób podczas przebywania na torach łuczniczych ew. na ścieżce łuczniczej należy kierować się zasadami zdrowego rozsądku i „mieć oczy dookoła głowy”.
-       Zaśmiecanie terenu turnieju jest surowe zabronione. Zawodnik, który zaśmieca teren turnieju podlega dyskwalifikacji.


Monday the 25th. Warmińska Grupa Łucznicza