V Terenowe Zawody Łucznicze Field w Majdach 07.05.2016r


Komunikat organizacyjny

V Terenowe Zawody Łucznicze  Field w Majdach 07.05.2016r

Rejestracja do zawodów i spis zawodników kliknij tu !!!

1.     Organizator:
-       Robert Klawikowski WGŁ Robroymałpamajdy.eu tel. 693639764
-       Urząd Gminy Stawiguda
-       Akademicki Klub Łuczniczy, koordynator:  Tomasz Paczkowski
-        Sołtys i Rada Sołecka wsi Majdy
2.     Termin:  07.05.2016r
3.     Miejsce:
-       Majdy pod Olsztynem , teren Quadowiska 

4.     Cel zawodów:
-       Integracja środowiska łuczniczego na Warmii i Mazurach
-       Popularyzacja łucznictwa, 
-       zachęcenie młodzieży aby uprawiać łucznictwo w Olsztynie
-       ocena poziomu postępów treningowych
5.     Rodzaj zawodów:
-       Zawody tylu FIELD  12-14 celi dwie rundy. Przy większej ilości chętnych jedna runda 21-28 celi
6.     Uczestnictwo:
-       Zawodnicy zrzeszeni w klubach, zawodnicy nie zrzeszeni  oraz wszystkie osoby zainteresowane łucznictwem
7.     Kategorie sprzętowe:
-       Łuk olimpijski OL      
-       Łuk bloczkowy HU 
-       Łuk bloczkowy CU 
-       Łuk tradycyjny TR 
-       Łuk tradycyjny TR-HU
-       Łuk tradycyjny TR: łuk drewniany lub laminat bez pułki,dozwolone małe wcięcie w majdanie, gdzie strzała nie wchodzi w oś łuku , nie można używać podstawki,
strzały drewniane, pióra naturalne

-       Łuk tradycyjny hunter TR-HU:  łuk drewniany lub laminat wykonany z półką, można używać podstawki, nie można używać klikiera, strzały dowolne

-       Łuk olimpijski OL - łuk składany lub nie, z osprzętem ( celownik, stabilizatory)
-       Łuk bloczkowy ;

HU, (stabilizator do 12”,celowniki i przezierniki bez możliwości regulacji w trakcie zawodów),

CU ; (stabilizator dowolny, możliwość regulacji przyrządów celowniczych 

8.     Kategorie wiekowe:
-       Dzieci do 15 Lat
-       Młodzież 15-20 lat 
-       Dorośli  powyżej 20lat
9.     Program zawodów:
13.02.2015 r. Sobota
godz. 9:00-9:45 rejestracja zawodników oraz tory otwarte
godz. 9:45-10:00 losowanie grup
godz. 10:00-14:00 rozgrywka
godz. 14:00-15:00 ciepły posiłek dla zawodników

godz. 15:00 uroczystość zakończenia zawodów. Wręczenie  medali, dyplomów oraz drobnych upominków


10.     Zgłoszenia:
Formularz rejestracji do zawodów KLIKNIJ TU KLIKNIJ TU
Zgłoszenia należy dokonać nie później niż do dnia
05.05.2016r W razie pytań pisać na adres Robroymałpamajdy.eu . W tytule maila : „FIELD MAJDY”.
Przy dużej ilości zgłoszeń możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy startowej
11.   Nagrody i wyróżnienia:
-       Za miejsca I-III medale i  dyplomy
12.   Opłaty startowe:
-       Płatne gotówką w dniu zawodów 30PLN. Osoby które wcześniej nie potwierdziły chęci udziału w zawodach dodatkowo + 10PLN.  Dla zawodników ciepły posiłek
13.   Inne:
-         Na zawodach punkty zliczmy programem 3D Skill Board więc w każdej grupie musi być osoba umiejąca obsłużyć ten program!!! Zawody należy nazwać Majdy wiosna 2016  Instrukcja obsługi programu  TU :  http://wgldm.pl/artykuly/78-3d-skill-program-do-zapisywania-wynikow-z-zawodow-3d-i-field
-       Jeśli w danej kategorii startuje mniej niż 3 osoby, to nagrody  nie będą przyznawane, lub osoby te zostaną przypisane do innej kategorii
-       Zawodnicy powinni być ubezpieczeni
-       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, pozostawione na terenie zawodów
-       Istnieje możliwość startowania w kategoriach innych niż wymienione w komunikacie organizacyjnym, o ile ilość osób w nowej kategorii będzie nie mniejsza niż trzy i zostanie to zgłoszone do organizatora na minimum 5 dni przed zawodami
-       w przypadku małej frekwencji będzie zmniejszona ilość kategorii
-       po skończonych zawodach ognisko, kiełbaska we własnym zakresie
14.   Noclegi:
-       Jest możliwość zamówienia noclegu w niskiej cenie , informacja  tel: 693639764, www.wczasy.qi.pl , www.wulpink.pl ok 400m od miejsca zawodów
14.   Regulamin zawodów
http://wgldm.pl/regulaminy/59-regulamin-zawodow-field-w-majdach
http://wgldm.pl/regulaminy/80-regulamin-ligi-polnoc

Sunday the 26th. Warmińska Grupa Łucznicza