VII Puchar Warmii i Mazur w Łucznictwie 3D - 23.09.2017r.

VII PUCHAR WARMII I MAZU W ŁUCZNICTWIE 3D
Wichrowo k. Dobrego Miasta 23-09-2017

Koordynator zawodów łuczniczych: Tomasz Paczkowski
Zabezpieczenie zawodów: Warmińska Grupa Łucznicza
Organizatorzy: Warmińska Grupa Łucznicza
Termin: sobota, 23 września 2017
Miejsce: Leśne Ścieżki Dydaktyczne Nadleśnictwa Wichrowo.


PRZEBIEG ZAWODÓW
08:00 - 9:00 Rejestracja zawodników, trening przed zawodami 
9:00 Otwarcie zawodów przez organizatorów
9:15 - 9.45 Rozprowadzenie drużyn na stanowiska
10:00 Rozpoczęcie strzelania (na dźwięk rogu sygnałowego)
15.30 Zakończenie strzelania, przerwa na poczęstunek, kawę i herbatę dla zawodników
Podliczenie wyników zawodów
16.30 Wręczenie medali, dyplomów, zakończenie turnieju łuczniczego

Nagrody: medale i dyplomy

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWODÓW
Kategoria startowa- w każdej kategorii (oprócz dzieci) występuje podział na K i M pod warunkiem zgłoszenia min 3 uczestników K lub M (Kobiety lub Mężczyźni). W razie braku wymaganej ilości zawodników obecni będą startowali w grupie łączonej K+M.

Kategorie sprzętowe:
- Łuk olimpijski OL ( czerwony palik, młodzież palik niebieski, dzieci palik żółty) 
- Łuk bloczkowy HU ( czerwony palik)
- Łuk bloczkowy CU (czerwony palik)
- Łuk tradycyjny TR (niebieski palik, dzieci palik żółty)
- Łuk tradycyjny TR-HU ( niebieski palik, dzieci palik żółty)
- Łuk tradycyjny TR: łuk drewniany lub laminat bez półki, dozwolone małe wcięcie w majdanie, gdzie strzała nie wchodzi w oś łuku , nie można używać podstawki, strzały drewniane, pióra naturalne
- Łuk tradycyjny hunter TR-HU: łuk drewniany lub laminat wykonany z półką, można używać podstawki, nie można używać klikiera, strzały dowolne
- Łuk olimpijski OL - łuk składany lub nie, z osprzętem ( celownik, stabilizatory) 
- Łuk bloczkowy ;
HU, (stabilizator do 12”,celowniki i przezierniki bez możliwości regulacji w trakcie zawodów),
CU ; (stabilizator dowolny, możliwość regulacji przyrządów celowniczych 

Kategorie wiekowe:
- Dzieci I (0-10 lat); Dzieci II ( 10-15 lat)
- Młodzież 15-20 lat 
- Dorośli powyżej 20lat

Opłaty:
Dzieci I– bezpłatnie; Dzieci II - 40 pln
Pozostali - 60 pln

Punktacja: (wszystkie łuki)
System punktowania IFAA Trzy pola punktowania (nie ma 11) System ten pozwala łucznikowi wystrzelić maksymalnie do 3 strzały. Łucznik strzela pierwszą strzałą w przypadku trafienia punktacja : 20-18-16 Jeśli nie trafia w „cel” pierwszą strzałą może użyć drugiej strzały.
Druga strzała – punktacja :14-12-10 Jeśli nie trafia w „cel” drugą strzałą może użyć trzeciej strzały. Trzecia strzała – punktacja :8-6-4

Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców)

W zawodach mogą startować chętni zawodnicy z terenu Polski i zagranicy.

Pytania dotyczące zawodów prosimy kierować do: Tomasz Paczkowski kadet(at)vp.pl tel 693-172-704

Zgłoszenia są przyjmowane w formie elektroniczne na stronie wgldm.pl:
WARMIA ARCHERS http://warmia-archers.pl/index.php/zawody/rejestracja-do-zawodow/liga-polnoc/78-rejestracja-wichrowo-3d


Rejestracja czynna do dnia 20.09.2017r do godziny 23:0
Prosimy o jak najwcześniejsze zgłoszenie zawodników w celu sprawnego przygotowania zawodów.

Dzieci do lat 13 biorą udział w zawodach (na trasie zawodów) pod opieką rodziców lub opiekunów.

Poczęstunek na zawodach jest bezpłatny dla zawodników.

Organizatorzy zastrzegają prawo zmiany godziny rozpoczęcia, przebiegu i zakończenia zawodów.


W RAZIE ZŁEJ POGODY ZAWODY NIE ZOSTANĄ ODWOŁANE.

Regulamin Ligi Północ:
wgldm.pl/regulaminy/80-regulamin-ligi-polnoc

Wednesday the 4th. Warmińska Grupa Łucznicza