VI Zimowe Zawody Łucznicze Field w Majdach 10.02.2018r

Komunikat organizacyjny

VI Zimowe Zawody Łucznicze  Field w Majdach 10.02.2018.r

field majdy logo

1.     Organizator:

-       Robert Klawikowski ,Robroy#majdy.eu tel. 693639764
-
Warmińska Grupa Łucznicza

-       Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10,  11-034 Stawiguda

-   Sołtys i Rada Sołecka wsi Majdy

2.     Termin:  10.02.2018.r

3.     Miejsce:

-       Majdy pod Olsztynem

   Google Maps

4.     Cel zawodów:

-       Integracja środowiska łuczniczego na Warmii i Mazurach

-       Popularyzacja łucznictwa,

-       zachęcenie młodzieży aby uprawiać łucznictwo w Olsztynie

-       ocena poziomu postępów treningowych

5. Rodzaj zawodów:

-       Zawody tylu FIELD, 3 strzały X 24 celów na nieokreślonych dystansach

6. Uczestnictwo:

-       Zawodnicy zrzeszeni w klubach, zawodnicy nie zrzeszeni  oraz wszystkie osoby zainteresowane łucznictwem

7.     Kategorie sprzętowe:

-       Łuk klasyczny OL

-       Łuk bloczkowy HU

-       Łuk bloczkowy CU

-       Łuk tradycyjny TR

-       Łuk tradycyjny hunter  TR-HU

8.Kategorie wiekowe:

-       Dzieci do 15 Lat

-       Młodzież 15-20 lat

-       Dorośli powyżej 20lat

9.     Program zawodów:

godz. 8:00-8:45 rejestracja zawodników oraz tory otwarte

godz. 8:45-9:00 losowanie grup

godz. 9:15-14:00 rozgrywka

godz. 14:00-15:00 ciepły posiłek dla zawodników + kiełbaska przy ognisku

godz. 15:00 uroczystość zakończenia zawodów. Wręczenie  medali, dyplomów oraz drobnych upominków

10.     Zgłoszenia:

Formularz rejestracji do zawodów  KLIKNIJ TU

Zgłoszenia należy dokonać nie później niż do dnia 08.02.2018.r W razie pytań pisać na adres  na adres Robroy#majdy.eu . W tytule maila : „FIELD MAJDY”

11.   Nagrody i wyróżnienia:

-       Za miejsca I-III medale i dyplomy

12.   Opłaty startowe:

-       Płatne gotówką w dniu zawodów 50PLN dorośli i młodzież, 30pln dzieci .

13.   Inne:

-Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach wyłącznie za zgodą i w towarzystwie opiekuna

-       Jeśli w danej kategorii startuje mniej niż 3 osoby, to nagrody  nie będą przyznawane, i/lub osoby te zostaną przypisane do innej kategorii

-   Zawodnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie

-       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, pozostawione na terenie zawodów

-       Istnieje możliwość startowania w kategoriach innych niż wymienione w komunikacie organizacyjnym, o ile ilość osób w nowej kategorii będzie nie mniejsza niż trzy i zostanie to zgłoszone do organizatora na minimum 5 dni przed zawodami

-       w przypadku małej frekwencji będzie zmniejszona ilość kategorii

-   po skończonych zawodach ognisko i kiełbaska

14.   Noclegi:

-       Jest możliwość zamówienia noclegu , informacja  tel: 504-813-534 , www.wulpink.pl Około 400m od miejsca zawodów, cena 50pln/doba na hasło Łucznik

15.   Regulamin zawodów,

wg regulaminu http://wgldm.pl/regulaminy/59-regulamin-zawodow-field-w-majdach

Friday the 24th. Warmińska Grupa Łucznicza