Regulamin Ligi Północ

Regulamin Ligi Północ cyklu łucznictwa terenowego

 

§1.

Postanowienia ogólne

§ 1.1.

Zawody łucznictwa sportowego przeprowadzane w konwencji rywalizacji terenowej 3D oraz field, dla amatorów.

§ 1.2.

Wszyscy zawodnicy i organizatorzy uczestniczący w zawodach pod egidą LIGI PÓŁNOC mają obowiązek przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.

§ 1.3.

Organizatorzy poszczególnych zawodów mają możliwość nieznacznej modyfikacji regulaminu pod kątem kategorii wiekowych, nagrodzenia zawodników itp. Kategoria wiekowa oraz podział na grupy sprzętowe, na poszczególnych zawodach, nie jest jednoznaczna z tymi w LIDZE. Niezmienne pozostają postanowienia dotyczące kategorii sprzętowych, palików wytyczających miejsca strzelań oraz punktacja zawodników.

Np. Field Majdy dodatkowa kategoria wiekowa Młodzież w kategorii OL, I UWAGA wtedy osoby z tej kategorii nie są liczone do Ligi Północ. Młodzież jeżeli chce być liczona w ramach Ligi Północ powinna startować w kategorii DOROŚLI i strzela wtedy z tego samego co dorośli palika.

§ 1.4.

W skład LIGI PÓŁNOC  wchodzą następujące zawody:

a. VI Zimowe Zawody Łucznicze Field w Majdach - 10.02.2018

b. II Mistrzostwa Warmii iMazur Field - Majdy 12.05.2018

c. VII Leśne Zawody Łucznicze 3D w Ruciane Nida - 26.05.2018

d. IV Zzawody Łucznicze 3D w Sitnicy - 09.06.2018

e. III Zawody Łucznicze 3D w Dąbrowie - 08.09.2018

f. VII Puchar Warmii i Mazur 3D w Wichrowie - 22.09.2018

§1.5

Podsumowanie i zakończenie LIGI PÓŁNOC odbywa się na ostatnich zawodach cyklu w Wichrowie 22.09.2018, po nagrodzeniu zwycięzców Pucharu Warmii i Mazur.

§ 1.6.

Organizator kolejnych zawodów może wprowadzać dowolną ilość kategorii sprzętowych lub wiekowych , jednakże do pucharu LIGI wlicza się tylko kategorie zapisane w § 7.2.

§ 1.7.

Podczas trwania LIGI zawodnik może zmienić kategorię po ustaleniu tego z organizatorami. Przy podliczeniu LIGI zawodnik ten będzie liczony tylko w jednej kategorii, zgodnaj z ustaleniami.

§ 1.8.

Zgłoszenie się na daną rundę LIGI PÓŁNOC jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 2.

Opłaty startowe

Zawody 3D: 60pln dorośli (powyżej 15 r/ż), 35pln dzieci (poniżej 15 r/ż)

Zawody Field : 50pln dorośli (powyżej 15 r/ż), 30pln dzieci (poniżej 15 r/ż)

 

§ 3.

Zasady BHP

Szczegółowy regulamin zawodów i zasad BHP opracowują organizatorzy poszczególnych zawodów.


§ 4.

System nagradzania

§ 4.1.

Nagrody:

a. Miejsce I puchar oraz dyplom

b. Miejsca II-III medale oraz dyplomy

 

§ 4.2.

Kategorie w których zostaną rozdane nagrody

Hu - dorośli mężczyźni

Cu - dorośli mężczyźni

Hu + Cu – dorośli kobiety

OL - dorośli kobiety i mężczyźni razem

TR - dorośli kobiety

TR - dorośli mężczyźni

TR-HU - dorośli kobiety

TR-HU - dorośli mężczyźni

TR + TR-HU - dzieci

§ 4.3.

Jeśli na danych zawodach w którejś kategorii nie będzie min 3 zawodników to zostają oni przesunięci do innych kategorii, ale do Ligi zalicza się wynik w kategorii macierzystej.

Aby puchary zostały rozdane w danej kategorii sprzętowo/wiekowej musi zostać spełniony warunek udziału co najmniej 3 osób w co najmniej 4 zawodach w ramach Ligi Północ.

 
 

§ 5.

Zasady punktacji

 

§ 5.1.

Do sumy wyników LIGI wchodzą punkty z 5 zawodów najwyżej punktowanych u danego zawodnika.

W przypadku gdy po 5 zawodach dwóch zawodników ma taką samą ilość punktów, zrobimy dogrywkę między tymi zawodnikami, po ostatnich zawodach z cyklu Liga Północ. Zapis ten dotyczy tylko miejsc 1-3. W pozostałych przypadkach zawodnicy będą sklasyfikowani na tym samym miejscu.

 
 

Miejsce

1-15

Punkty

Miejsce

16-30

Punkty

1

100

16

15

2

80

17

14

3

60

18

13

4

50

19

12

5

45

20

11

6

40

21

10

7

36

22

9

8

32

23

8

9

29

24

7

10

26

25

6

11

24

26

5

12

22

27

4

13

20

28

3

14

18

29

2

15

16

30

1

 
 
 
 
 
 

§ 5.2.

Punkty w zawodach 3D nalicza się wg zasad regulaminu KLIKNIJ TU!!!

§ 5.3.

Punkty w zawodach field nalicza się według regulaminu zawodów field – KLIKNIJ TU !!!

 
 

§ 6.

Oznaczenie miejsca oddania strzału

Miejsce z którego zawodnik oddaje strzał ma być oznaczone palikami.

Wg regulaminu zawoidów 3D lub Field

 

§ 7.

Kategorie wiekowe

Dorośli powyżej 15 lat (czyli rocznik 2001 i mniej)

Dzieci do 15 lat włącznie ( czyli rocznik 2002 i więcej)

Każdy zawodnik może startować w wyższej kategorii wiekowej (np dziecko może startować z dorosłymi i wtedy strzela z tego palika co dorośli)

Każdy zawodnik ma tyle lat ile jego rocznik kalendarzowy (nieważne czy urodził się w Styczniu czy Grudniu np osoby urodzone w 01.01.2000 i 30.12.2000 mają lat 17 w roku 2017)

Na poszczególnych zawodach organizator może ustalić inne kategorie wiekowe jednak jeśli zawodnik powyżej 15 r/ż chce by jego wyniki były klasyfikowane w lidze musi startować w kategorii razem z dorosłymi (czerwony palik).§. 8.

Kategorie sprzętowe.

§. 8.1

Postanowienia ogólne.

Siła naciągu łuku w kategori Cu,Tr,TR-hu,Ol nie może przekroczyć 60# a w kategorii Hu nie może przekroczyć 70#

Maksymalna średnica strzały nie może przekroczyć wartości 9,3 milimetra, maksymalna średnica grotu to 9,4 milimetra.

Zawodnik ma obowiązek wykorzystywać swój sprzęt zgodnie z przepisami i regulaminem.

§. 8.2.

Kategorie sprzętu LIGI PÓŁNOC .Wytłuszczonym drukiem oznaczenie kategorii sprzętu wg IFAA. Drukiem niebieskim kategoria LIGI PÓŁNOC

§. 8.2.1.

Łuk bloczkowy Cumax 60# / bez ograniczeń wyposażenia / -  FU – Freestyle Unlimited

Dozwolone: każdy typ łuku bloczkowego z dowolnym celownikiem ruchomym i dowolnym wyposażeniem; łucznik może posługiwać się dowolną techniką zwalniania cięciwy – mechaniczną bądź palcami; dozwolone jest podświetlanie punktu celowniczego .

Niedozwolone: korzystanie z urządzeń elektrycznych i elektronicznych będących wyposażeniem łuku i mogących służyć do celowania i określania odległości.

Strzały: można korzystać ze strzał dowolnej konstrukcji, dowolnej / różnej / długości, średnicy / max 9,3 mm / , twardości / spin / oraz dowolnego opierzenia , w tym również dowolnych kolorów lotek – strzały mogą się różnić kolorami. Nie można używać grotów myśliwskich (broadheads) i gwiżdżących.

 

§. 8.2.2.

Łuk bloczkowy HU max 70# celownik minimum 3-pinowy  - BU – Bowhunter Unlimited

Dozwolone: jakikolwiek typ łuku z celownikiem lub bez; jeśli stosowany jest celownik to musi on mieć minimum 3 a maksimum 5 trwale zamocowanych punktów celowniczych / pinów /,których pozycji nie można zmieniać w trakcie  trwania zawodów; można używać tylko przeziernika bez szkła powiększającego; można użyć jednego prostego stabilizatora  o długości maksymalnej  305 mm mierzonej od krawędzi zewnętrznej majdanu, ewentualne użycie  tłumika drgań jest dopuszczalne pod warunkiem, że łączna długość obu elementów nie przekracza dopuszczalnej  w/w  długości maksymalnej; dozwolone jest stosowanie podświetlenia punktów celowniczych , można stosować overdraw na długości maksimum 50 mm licząc do środka łuku do punktu podparcia strzały na podstawce w kierunku łucznika.

Niedozwolone: stosowanie jakichkolwiek elementów optycznych w postaci soczewek i szkieł powiększających w celowniku i przezierniku na cięciwie; stosowanie dodatkowych stabilizatorów  oraz ciężarków balansujących łuk, nie można stosować znacznika długości naciągu / klikiera /;Strzały : dowolnego rodzaju ale jednakowej konstrukcji max 9,3mm grubości, jednakowo długie, o jednakowej średnicy, wadze i spinie, lotki z tego samego materiału o jednakowej długości , jednakowe groty i nasadki; kolor lotek i stopień zużycia strzał nie podlega ograniczeniom. Nie można używać grotów myśliwskich (broadheads) i gwiżdżących.

 

§. 8.2.3.

Łuk olimpijski OLFS ( R ) Freestyle Limited Recurve

Dozwolone: jakikolwiek typ łuku refleksyjnego zgodny ze standardami  FITA ,zaopatrzony w ruchomy celownik , stabilizator lub system stabilizatorów, button , stałą lub ruchomą podstawkę , cięciwę z jednym gniazdem na strzałę zaznaczonym jednym lub dwoma pierścieniami lub owijkami z nici.: zwalnianie cięciwy wyłącznie przy pomocy palców gołych lub chronionych skórką lub rękawiczką łuczniczą.

Niedozwolone: używanie jakichkolwiek elementów optycznych w celowniku.

Strzały: dowolnego rodzaju ale jednakowej konstrukcji, jednakowo długie, o jednakowej średnicy, wadze i spinie, lotki z tego samego materiału o jednakowej długości , jednakowe groty i nasadki; kolor lotek i stopień zużycia strzał nie podlega ograniczeniom. Nie można używać grotów myśliwskich (broadheads) i gwiżdżących.

 

§. 8.2.4.

Łuk tradycyjny myśliwski Tr-hu - BH (R ) – Bowhunter Recurve

Za łuk tradycyjny – myśliwski uważany jest każdy łuk polowy lub sportowy, prosty lub refleksyjny z półką ( wcięciem na strzałę),  Dozwolone : jakikolwiek typ łuku refleksyjnego z dowolnym rodzajem majdanu. Cięciwa może być zwalniana wyłącznie przy pomocy palców, palce może chronić skórka /Tab / lub rękawiczka , przy naciąganiu łucznik musi stale dotykać palcem wskazującym promienia lub nasadki strzały; można używać podstawki dowolnego typu ; łuk może mieć jeden prosty stabilizator o długości max 305 mm mierzone od zewnętrznej krawędzi majdanu;  na cięciwie dopuszcza się instalowanie wyłącznie :

a/ jednego gniazda strzały wykonanego przy pomocy jednego lub dwóch pierścieni metalowych lub owijek z nici;

b/ tłumików mocowanych w odległości minimum 305 mm w górę i w dół od gniazda strzały;

Niedozwolone : używanie mechanicznych urządzeń zwalniających cięciwę / spustów /; wędrówka palców po cięciwie / string walking / oraz ręki cięciwnej po twarzy / face walking / jest zabronione ; zabronione jest użycie mechanicznych elementów kontroli długości naciągu montowanych na łuku lub cięciwie / np. stosowanie brzęczka – klikiera /; niedopuszczalne są  wszelkie oznaczenia, rysy, otarcia i znaczniki umieszczone na wewnętrznej stronie ramion oraz w oknie majdanu umożliwiające ocenę odległości i sposób mierzenia – za wyjątkiem oznaczeń, metryczek i znaków fabrycznych; nie można używać poziomicy.

Strzały : dowolnego rodzaju ale jednakowej konstrukcji i modelu, jednakowo długie, o jednakowej średnicy, wadze i spinie, lotki z tego samego materiału o jednakowej długości , jednakowe groty i nasadki; kolor lotek i stopień zużycia strzał nie podlega ograniczeniom. Nie można używać grotów myśliwskich (broadheads) i gwiżdżących.

§. 8.2.5.

Łuk tradycyjny TRTRLB - Traditional Long Bow oraz HB – Historical  Bow

Za łuk tradycyjny uważany jest łuk prosty lub refleksyjny wykonany z dowolnych materiałów nawiązujący swym kształtem do znanych historycznych egzemplarzy, który nie musi być ich wierną kopią. Majdan i ramiona mogą być owinięte materiałem naturalnym / jedwab, skóra / lub syntetycznym; łuk wschodni / konny / musi być łukiem symetrycznym , z symetrycznym majdanem. Łuk może być jedno – lub wieloczęściowy, może mieć okno strzeleckie i podpórkę / półkę /pod strzałę – wycięcie w majdanie, czyli półka , jest dozwolone pod warunkiem, że jego szerokość jest mniejsza niż połowa szerokości majdanu, a strzała nie znajduje się w osi łuku; cięciwa napięta na łuku musi przechodzić przez środek symetrii łuku. Cięciwa może być zwalniana wyłącznie przy pomocy palców – gołych albo chronionych skórką, rękawiczką bądź przy pomocy pierścienia łuczniczego (zekiera); przy naciąganiu i zwalnianiu cięciwy palec wskazujący musi stale dotykać nasadki. Na cięciwie mogą znajdować się wyłącznie:

a/ jedno gniazdo na strzałę w postaci jednego lub dwóch pierścieni metalowych lub wykonanych z nici,

b/ tłumiki cięciwy umieszczone w odległości minimum 305 mm powyżej i poniżej gniazda na strzałę.

 

Niedozwolone : użycie mechanicznych zwalniaczy cięciwy, celowników, stabilizatorów, podstaweg i innych elementów wyposażenia; na ręce łucznej i cięciwie nie może być żadnych oznaczeń ułatwiających kontrolę naciągu łuku; zabronione są wszelkie znaki, otarcia, laminaty itp. umieszczone na wewnętrznej części ramion i majdanie, które mogą ułatwiać celowanie i ocenę odległości; łuk nie może posiadać uchwytu / gripu / typu pistoletowego; zabroniony jest przesuw palców po cięciwie (string walking), zabroniony jest też face walking, czyli zmiana punktu kotwienia na twarzy. Groty kute, myśliwskie (broadheads) oraz gwiżdżące.

Strzały : dozwolone są wyłącznie strzały drewniane, które muszą być z jednakowego materiału, o jednakowej średnicy i jednakowej wadze, długość strzał zawodnika nie musi być jednakowa, mierzona przed zawodami może się różnić maksymalnie o 25 mm między strzałą najdłuższą a najkrótszą w komplecie użytym w zawodach; strzały muszą posiadać wyłącznie opierzenie / lotki / z materiałów naturalnych – pióra, papier, skóra; groty tarczowe. W wypadku użycia strzał karbonowych lub aluminiowych zawodnik klasyfikowany będzie w kategorii łuków tradycyjnych – myśliwskich.

 

§ 10.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje przedstawicielom WGŁ-u Paczkowski Tomasz, Klawikowski Robert, Lila Zarzecka

 
Monday the 20th. Warmińska Grupa Łucznicza