Serpentynowa Strzała - zawody 3D - 13.04.2019

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
NAZWA ZAWODÓW: „Serpentynowa Strzała” - zawody 3D

KOORDYNATOR: Lila Zarzecka
TERMIN: 13 kwiecień 2019
MIEJSCE: Lidzbark Warmiński, Park Krajobrazowy Doliny Symsarny


CEL:
- Promowanie łucznictwa terenowego.
- Zachęcenie do aktywności na świeżym powietrzu.
- Promocja miasta Lidzbarka Warmińskiego i Warmii.
- Integracja łuczników z różnych stron Polski.
- Sprawdzenie umiejętności łuczniczych w wymagającym terenie Doliny Symsarny.

PRZEBIEG TURNIEJU
8:30-9:30 Rejestracja zawodników, rozgrzewka
10:00 -10:30 Otwarcie zawodów, rozprowadzenie grup na trasę
10:30 Rozpoczęcie rozgrywki
15:30 Zakończenie strzelania, podliczenie wyników, poczęstunek
16:30 Nagrodzenie zwycięzców, zakończenie zawodów.

KATEGORIE

Sprzętowe:
- łuk bloczkowy Cu
- łuk bloczkowy Hu
- łuk olimpijski

- łuk tradycyjny
- łuk tradycyjny-myśliwski
- łuk tradycyjny-myśliwski
- łuk barebow

Wiekowe:
- dorośli powyżej 16 lat
- młodzież 12-16 lat (tylko TR, TR-HU, BB)
- dzieci do 11 lat (zawodnicy z łukami HU, CU, OL strzelają jako dzieci do 16 r/ż)

W każdej kategorii występuje podział na mężczyzn i kobiety pod warunkiem uczestnictwa minimum 3 osób w danej kategorii. W razie braku wymaganej ilości zawodników grupy będą łączone kobiety+mężczyźni.

REJESTRACJA:
Zgłoszenia prosimy przesłać meilem na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Aby zgłoszenie na zawody było przyjęte należy podać:
- Imię i Nazwisko
- Kategoria sprzętowa: bloczek HU / bloczek CU / Olimpijczyk (OL) / tradycyjny (TR) / tradycyjny-hunter (TR-HU) / barebow (BB)
- Kategoria wiekowa dzieci do 11 lat / młodzież 12-16 lat / dorośli powyżej 16 lat (dzieci i młodzież proszę podać rok urodzenia)
- Klub
- Miejscowość
- Wspierasz Gwardię Północ czy Południe
- Osoby towarzyszące (w przypadku dzieci proszę podać rok urodzenia)

Zgłoszenia można wysyłać do 10 kwietnia. W przypadku 120 zgłoszeń lista może być zamknięta wcześniej.

Po wpisaniu na listę otrzymasz meil potwierdzający zgłoszenie. Jeśli nie dostaniesz meila potwierdzającego rejestrację, to napisz raz jeszcze bądź skontaktuj się z Lila Zarzecka.

WPISOWE:
Dorośli: 60zł
Młodzież 30zł
Dzieci: 30zł
Osoby towarzyszące:15zł

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
- Zawody towarzyskie o charakterze rozgrywki terenowej 3D.
- 28 celi, do każdego oddajemy maksymalnie 3 strzały – do pierwszego trafienia.
- Strzelamy z wyznaczonych dla każdej kategorii palików, stojąc za palikiem i dotykając go dowolna częścią ciała.
- Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
- Niepełnoletni biorą udział w zawodach za pisemną zgodą opiekunów i pod ich nadzorem.
- Uczestnicy zawodów odpowiadają za własne bezpieczeństwo i zobowiązani są do niestwarzania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób i zwierząt znajdujących się na terenie zawodów.
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas zawodów.
- Uczestnicy mają obowiązek dbać o florę i faunę Parku "Dolina Sumsarny".

- W zawodach mogą startować chętni zawodnicy z terenu Polski i zagranicy.
- Osoby biorące udział w zawodach zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i do przestrzegania jego zasad.
- Osoby biorące udział w zawodach wyrażają zgodę na dobrowolne przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.


Pytania dotyczące zawodów prosimy kierować do koordynatora zawodów Lili Zarzeckiej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Organizator ma prawo zmiany regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem GŁOS ROZSTRZYGAJĄCY MA ORGANIZATOR ZAWODÓW-KOORDYNATOR

Thursday the 21st. Warmińska Grupa Łucznicza